Linki

Urzędy
Urząd Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku: www.oke.gda.pl
Komenda Miejska Policji we Włocławku: www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl

Szkoły
Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku: www.zsb.wloclawek.pl
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku: www.zsch.wek.pl
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku: www.zsel.edu.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku: www.zse.wloclawek.pl
Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku: www.zss.q4.pl
Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: www.cdie-wloclawek.pl
Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy: www.zse.bydgoszcz.pl

Szkoły wyższe
(PWSZ) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku: www.psww.pl
(WSHE) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku: www.wshe.pl
(WSinf) Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi wydział we Włocławku: wloclawek.wsinf.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy: www.utp.edu.pl
Politechnika Warszawska: www.pw.edu.pl
(UMK) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: www.umk.pl

Media
CW24TV: www.cw24.tv
TV Kujawy: www.tvkujawy.pl
Q4 - Włocławski Portal Internetowy: www.q4.pl
Radio GRA Włocławek: www.wloclawek.gra.fm
Satfilm: www.satfilm.pl

Komunikacja
MPK Włocławek: www.mpk.com.pl
PKS Włocławek: www.pks.wlocl.pl
PKP: www.pkp.pl

Firmy
DGS Poland SA: www.dgs.com.pl
"RADPAK" Fabryka Maszyn Pakujących: www.radpak.pl
WIKA Polska SA: www.wikapolska.pl

Inne
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku: www.cen.org.pl
BIP Urzędu Miasta Włocławek: www.bip.um.wlocl.pl
ABC Wolters Kluwer business: www.abc.com.pl